Nhằm tạo sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích cho học sinh của Trường sau những giờ học tập căng thẳng, đồng thời tạo cơ hội để các em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học ...