• THPT_Nguyen_Van_Huong_01-CMI
 • THPT_Nguyen_Van_Huong-CMI18
Sơ đồ Tổ chức
 • Nguyễn Phú Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng (Tổ Trưởng tổ Văn Phòng)
  • Điện thoại:
   0919072299
  • Email:
   dinh1980ag@gmail.com
 • Cao Thành Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918975056
  • Email:
   caothanhlap1965@gmail.com
 • Bành Phước Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0384849184
  • Email:
   bptrong.8h.1989@gmail.com