• THPT_Nguyen_Van_Huong_01-CMI
 • THPT_Nguyen_Van_Huong-CMI18
Sơ đồ Tổ chức
 • Nguyễn Phú Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0919072299
  • Email:
   dinh1980ag@gmail.com
 • Cao Thành Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0918975056
  • Email:
   caothanhlap1965@gmail.com
 • Bành Phước Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0384849184
  • Email:
   bptrong.8h.1989@gmail.com
 • Phan Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0919686632
  • Email:
   phanhung1965@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   01/1986 đến 08/1988  Gv PTCS B Hội An

   09/1988 đến 08/1998 GV PTCS A Mỹ Hiệp

   09/1998 đến 08/2015 GV THPT Mỹ Hiệp

   09/2015 đến nay GV THPT Nguyễn Văn Hưởng

 • Lê Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0919847500
  • Email:
   leminh091979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 1/9/2002 đến 1/9/2004 Giảng dạy trường THPT  HUỲNH THỊ HƯỞNG.

   Từ 1/9/2004 đến 1/9/2015 Giảng dạy trường THPT  MỸ HIỆP.

   Từ 1/9/2015 đến nay Giảng dạy trường THPT  NGUYỄN VĂN HƯỞNG

 • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0819939611
  • Email:
   ngocbich1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 1/9/2001 đến 1/9/2015 giáo viên trường THPT Mỹ Hiệp.

   Từ 1/9/2015 đến nay là giáo viên trường THPT Nguyễn Văn Hưởng

 • Huỳnh Thị Thu Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0964764648
  • Email:
   ngttba2011@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 1/9/2009 đến 1/9/2015 giáo viên trường THPT Mỹ Hiệp.

   Từ 1/9/2015 đến nay là giáo viên trường THPT Nguyễn Văn Hưởng

 • Nguyễn Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0969098839
  • Email:
   nguyenthanhhienml@gmail.com
 • Đặng Trung Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0939253173
  • Email:
   dthieu90@gmail.com
 • Trần Bảo Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0918611294
  • Email:
   quocbao19661994@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - 1989-1991: GV THCS Lê Chánh-Phú Châu

   - 1991-1992: GV THCS Phú Vĩnh- Tân Châu-An Giang

   - 1995 đến nay: GV THPT Nguyễn Văn Hưởng

 • Trương Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0916657943
  • Email:
   tatuan0109@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   2005 đến nay GV THPT Nguyễn Văn Hưởng