• THPT_Nguyen_Van_Huong_01-CMI
  • THPT_Nguyen_Van_Huong-CMI18
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Bích Thoa
Phó Bí thư Đoàn trường Lê Thị Bích Thoa
Ngày tháng năm sinh 02/07/1986
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Ngữ Văn
Địa chỉ Mỹ Hiệp - Chơ Mới - An Giang
Điện thoại 0985135895
Email lethoa0207@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách