• THPT_Nguyen_Van_Huong_01-CMI
 • THPT_Nguyen_Van_Huong-CMI18
Sơ đồ Tổ chức
 • PHẠM PHI YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ppyen230985@yahoo.com.vn
 • Phan Thế Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0919047467
  • Email:
   thevu@gail.com
 • Nguyễn Bá Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   tung_myhiepcom@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0899153718
  • Email:
   nguyenHan Myhiep@gmail.com
 • Trần Bảo Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0918611294
  • Email:
   quocbao19661994@gmail.com
 • Trần Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   phong15021983@gmail.com
 • Trương Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0916657943
  • Email:
   tatuan0109@gmail.com
 • Phạm Kim Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0915977707
  • Email:
   tuyen332010@gmail.com
 • Lê Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0918885411
  • Email:
   leminhthu.0207@gmail.com