• THPT_Nguyen_Van_Huong_01-CMI
  • THPT_Nguyen_Van_Huong-CMI18

GIAO LƯU BÓNG ĐÁ VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐÔNG NAM

Chiều ngày 23/3/2019, được sự đồng ý của BGH trường, Đoàn TN và Tổ TD&QPAN tổ chức giao lưu bóng đá với Công ty Kiểm toán Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh.