• THPT_Nguyen_Van_Huong_01-CMI
  • THPT_Nguyen_Van_Huong-CMI18

HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 THỰC HIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019

          Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-THPT.NVH ngày 28/3/2019 của trường THPT Nguyễn Văn Hưởng về việc Hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019;

        Sáng ngày 31/3/2019, các em học sinh khối lớp 12 đã được hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019. Các em học sinh sẽ thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày 01/4/2019 đến 20/4/2019.