Để đảm bảo an toàn và không bị xử phạt khi tham gia giao thông, mọi người lái xe đều cần phải hiểu và nắm rõ những quy định của Luật Giao thông đường bộ. Dưới đây là 12 quy định ...